Payday Loans
payday loans
 

Műanyag és Gumi

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap 2014 Július
E-mail Nyomtatás PDF
b_1407_231x327
Tisztelt Olvasók!

Kérem, engedjék meg, hogy bemutatkozásképpen a műanyagok társadalmi megítéléséről készült (és folyamatosan készülő) tanulmányt ismertessek nagyon röviden. E munkát immár 20 éve végzi a műanyagipar legfontosabb európai érdekképviseleti szervezete, a PLASTICS - EUROPE.

Németországban már a kilencvenes évek óta vizsgálják, hogy milyen a műanyagok társadalmi megítélése, rendszeres és összevethető közvélemény-kutatásokban elemzik, mit gondolnak az emberek a műanyagokról, akár szakmai, akár hétköznapi megközelítésben. Akkoriban a helyzet nem volt kedvezőnek nevezhető. A válaszadók kevesebb, mint fele fogalmazott meg pozitív gondolatokat a műanyagiparra vonatkozóan, nem érte el a 60%-ot azoknak a száma, akik kedvelték a műanyagot, mint anyagfajtát. Az idő múlásával, ahogy a műanyagipar egyre többet fektetett az újrahasznosításba és a megítélés javítására, a visszajelzések is javultak. A legutolsó felmérés 2013 nyarán történt. 1400 embert kérdeztek meg, alapvetően háromfelé bontva a válaszadókat: a független kérdezők a teljes népesség mellett a képzett fiatalok és a döntéshozók véleményét is összegezték.

E legutolsó felmérés szerint, a válaszadók alig több mint negyede (28%) emlékezett bármilyen műanyaggal kapcsolatos hírre. Másfelől, a kérdezettek túlnyomó többsége semmilyen hírre sem emlékezett, sem pozitív, sem negatív, de akár semleges hírt sem említettek. A pozitív véleményt megfogalmazók között az innovációval, annak lehetőségével kapcsolatos emlékek domináltak. Másrészt, a negatív gondolatokat említők leggyakrabban az újrahasznosítási nehézségeket és a nagy mennyiségű szemetet mondják.

A műanyagipar megítélése ugyanakkor nagyon jó. A teljes népesség több mint kétharmada (68%) szerint, az ipar jó vagy döntően jó értékelésű. A másik két válaszadói csoportban a műanyagipar még pozitívabban szerepel. A műanyag – mint anyagfajta – ugyancsak magas szinten jelenik meg. Válaszadói csoporttól függ!en, az emberek majd' háromnegyede (71 és 74% között) döntően jó véleménnyel van a műanyagokról.

Amikor a kérdezettek a hétköznapjaikról nyilatkoztak, még mindig jóval nagyobb a pozitívan vélekedők száma, bár a „rajongók" aránya kissé csökken. Az emberek 68%-a szerint, a hasznos tulajdonságok felülmúlják a negatív vonzatokat. Ugyanez az érték 10 évvel ezelőtt jelentősen magasabb, 76% volt.

A műanyagok széles felhasználási területét tekintve néhány váratlanul lehangoló számmal is találkozunk. A teljes területet illetően a válaszadók kevésbé jó véleményt fogalmaznak meg.

Példaként említhető, hogy a kérdezettek jelentős kisebbsége (20%) károsnak tartja az egészségügyben, a gyógyításban felhasznált műanyagokat. Másfelől viszont, a válaszadók elsöprő többsége (90%) úgy gondolja, hogy a műanyagok a gyógyításban nélkülözhetetlenek. Emellett, sajnálatosan a csomagolóanyagok rosszul szerepelnek. A megkérdezettek több mint fele úgy gondolja, hogy a műanyag csomagolás káros hatású, viszont kevesebb mint a fele véli úgy, hogy ezek nélkül a helyzet megoldható lenne. Ezek súlyos számok és arra mutatnak, hogy sok még a teendőnk a háttér megismertetésében. El kell mondani ugyanakkor, hogy vannak véleményalkotók, akiket szinte lehetetlen befolyásolni. A társadalomtudósok kimutatták, hogy a műanyagokról (és akár más társadalmi kérdésekről is, pl. az iparról) negatív véleménnyel rendelkezők jelentős részéhez sehogyan sem juttathatók el pozitívan befolyásoló üzenetek, ők egyszerűen nem elég nyitottak.

A MAGYAR MŰANYAGIPARI SZÖVETSÉG egyik legfontosabb tevékenysége a műanyagok megítélésének javítása, felhasználásuk – sokszor felületesen ismert – előnyeinek bemutatása, részletes megismertetése. Ebben a tevékenységben oktatási- és környezetvédelmi munkacsoportunk is jelentős részt vállal.

Farkass Gábor, az MMSZ igazgatója
Módosítás dátuma: 2014. július 10. csütörtök, 13:00  

Nyelv választás

MagyarEnglishDeutsch

Express Polymer Letters

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow